Kuyu Ruhsatı Nasıl Alınır?

Kuyu Ruhsatı Nasıl Alınır?


İçindekiler

Kuyu Ruhsatı Nasıl Alınır?

Kuyu ruhsatı en az 10 metre derinlikte olan su sondaj kuyularını açmak için alınması gereken bir belgedir. Yer altı suyu arama ya da yer altı suyu kullanma belgesi olarak geçer. 10 metreden daha az derinlikte olan kuyular için bu belgenin alınmasına gerek yoktur.

Kuyu Ruhsatı Neden Gerekir?

Kuyu ruhsatı almak su sondaj projeleri için gerekli bir belgedir. Kişiler açtıkları kuyunun hak sahibi olmak istiyorsa ve bu kuyuyu ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak istiyorsa ruhsat almak zorundadır. Kuyu ruhsatları Devlet Su İşleri tarafından onaylanır. Bu nedenle uygun formatta hazırlanması gerekir. Alınan ruhsat ile kuyuyu açmak ve tamamlamak için de bu işlemlerde uzman olan bir mühendisten yardım almak gerekir.

Ruhsat uygun koşullarda hazırlandığı zaman kuyunun projesinde de en yüksek verimliliğin sağlanmasına yardımcı olur. Bu nedenle en iyi verimi alabilmek için 10 metreden daha derin kuyular açılacağı zaman ruhsatın kesinlikle alınması gerekir. Ruhsat alınmasındaki en büyük amaç Devlet Su İşleri’nin yer altındaki suların ne kadarının kullanılıp kullanılmayacağını tespit etmesidir. Ruhsatı olmayan kuyular tespit edildiği zaman hem kuyu kapatılır hem de kişilere yüklü miktarda para cezası verilir.

Kuyu Ruhsatı Nasıl Alınır?
Kuyu Ruhsatı Nasıl Alınır?

Kuyu Ruhsatı İçin Gereken Belgeler

Ruhsatın şartları yerine getirildiği zaman bu belgeye sahip olunabilir. Ruhsat alabilmek için işletmeler, kişiler, kooperatif ve sitelerde alınması gereken belgeler değiştir. Su ihtiyaç belgesi her üçünde de alınması gereken bir belgedir. Su ihtiyaç belgesi Ticaret ve Sanayi Odası ya da Tarım İl, İlçe Müdürlüklerinden alınabilir. Her üç yer için de noter onaylı imza sirküsü gerekir.

Kişiler için alınacak olan kuyu belgesinde arsa sahibine ait olan bir kimlik fotokopisi, arsa hissesi ve tarım için sulamada kullanılacaksa çiftçi kayıt belgesi gerekir. Devlet Su İşlerine göre bu belgelerde değişiklik gösterilebilir. Devlet Su İşleri tarafınca görevlendirilen mühendis tarafından gerekli belgeler istenmelidir tarafından görevlendirilmiş olan mühendis gerekli belgeleri isteyecektir. Bu nedenle ilk olarak jeoloji mühendisi ile iletişime geçmek gerekir. Tüm belgeler ve işlemler tamamlandıktan sonra devlet su işerine başvuru yaparak kuyu belgesi alınabilir.

Sivas Su Sondaj - Sivas Zemin Etüt