Mikrotremor Sondaj Nedir?

Mikrotremor Sondaj Nedir?


İçindekiler

Mikrotremor Sondaj Nedir?

Mikrotemor yer yüzünde kaydedilen düşük ve zayıf genliğe sahip olan titreşimlerdir. Mikrotemor kısa süreli patlamalar ya da depremler hariç zemindeki titreşimlere de verilen addır. Mikrotremor Sondaj ve arazi deneyleri İç Anadolu Sondaj ve Mühendislik tarafından profesyonel olarak yapılmaktadır.

Miktotremor Sondaj ve Yöntemi

Okyanus dalgaları, rüzgar, jeotermal aktiviteler, küçük depremler gibi doğal etkileşimler ile endüstri kaynaklı, trafik, ulaşım ve şehirleşmenin yol açtığı küçük genlikli titreşimler mikrotemordur. Mikrotemorun yer yüzünde yer alan P ve S dalgalarının oluşturduğu etkileşimle meydana gelen, buna nazaran yüzey dalga enerjisinin daha ağırlıklı olduğu bir yüzey dalgası olarak ilerlemektedir.
Takibi zor olan doğal zenginliklerin jeolojik yapılarının ve zeminin tanımlanması için kullanılmaktadır. Etüdün yapılacağı temel kayanın üzerinde yer alan ince bir örtü tabakasında birden fazla genlik varsa bu örtü tabakanın kalınlaşmasıyla ana kayadan uzaklaşmasıyla pik gözlenir. Bu pike göre yerin tabakalı olduğu varsayılır. Bu duruma göre hareket edilir ve zemindeki periyot dağılımları incelenerek tabakanın özellikleri yansıtılır. Yapılacak olan sondaj çalışmaları da zeminin yapısına göre belirlenir.

Mikrotremor sondaj ve mikrotremor yöntemi ile yüzey dalgaları sayesinde zeminin karakteristik yapısının çıkarılması sonucunda zeminde oluşan elastik dalgalar, zeminde ilerler. Farklı litolojilerde oluşan her saçınımlar ve kırılmalar dalga formları sayesinde sayısal olarak formülüze edilir. Eğer dalgalanmalar zeminin yapısını formülüze edemezse orada bulunan mekan ve zaman açısından hiçbir şekilde tahmin yürütülemez. Bu nedenle uzaydan ve zamandan bağımsız olarak oluşan mikrotremorların genliği hem benzersiz hem de belirsiz olarak tespit edilir. Çevresel gürültüler gündüz vakitlerinde daha kolay fazla olduğu için zeminin yapısının tespiti daha zor olur. Bu nedenle kayıt süresinin çok uzun tutulmaması önerilmektedir. Aynı zamanda gece çevreden gelen gürültü daha az olduğu için gece ölçümü önerilir.

Mikrotremor Sondaj Nedir?
Mikrotremor Sondaj Nedir?

Mikrotremor Sondaj

Mikrotemor yer titreşimleri kavramı tanımlanacak olursa yapay ya da doğal kaynakların oluşturdukları etkenlerin sayısal olarak periyodunun ve genliğinin saniyeler içerisinde ortaya çıkardığı titreşimler ifadesi olarak kullanılabilir. Tsunami, deprem gibi doğal titreşimleri, jeolojik, atmosferik, astronomik aktiviteler ile örneklendirilebilir. Kültürel ya da yapay titreşimler insanoğlu kaynaklı tüm aktiviteleri içermektedir. Mikrotemor sondaj da bu titreşimlerden yararlanarak yer altında bulunan en küçük ya da en uzak doğal kaynağa ulaşmak için kullanılan bir yöntemdir.

Sivas Su Sondaj - Sivas Zemin Etüt