Sondaj Sorunları

Sondaj Sorunları


İçindekiler

Sondaj Yaparken En Sık Karşılaşılan Sorunlar Neler?

Sondaj yapımı ile kuyu açma işlemi sırasında birden fazla sorunla karşılaşılabilmektedir. Sondaj sorunları; sondajın verimini ve ilerlemesini de olumsuz yönde etkiler. Özellikle yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde yapılan sondajlarda çıkan problemlerin işlem sırasında halledilmesi gerekir. Aksi takdirde sondajın yapıldığı yerin tespiti de zor olacağı gibi sorunların çözüme ulaştırılması da epey zaman alabilir.

Sondaj Sorunları – Sondaj Sırasında Çıkabilen Sorunlar

Sondaj yaparken sorunlar çıkması mümkündür. Genelde çıkan sorunlar teknik hatalardan kaynaklanabilir. Uygulamaların tam olarak nasıl yapılacağını bilmeyen kişilerin makineleri yanlış kullanması üzerine teknik sorunlar çıkabilir. Bu sorunlar ise maliyet kaybına ve zaman kaybına sebep olur. Aynı zamanda sondaj verimliliğinin düşmesine de neden olabilir.

Sondaj yaptırmak isteyen kişiler firmaların deneyimlerine göre bu işlemi yaptırmalıdır. Bu şekilde önceden tedbirler alınır ve oluşabilecek sorunların önceden önüne geçilmiş olur. Personel hataları sondaj sorunlarının başında yer aldığı için tecrübesiz personel çalıştıran firmaların tercih edilmemesi gerekir. Tecrübesiz personeller ağır makinaları da olumsuz yönde etkileyebilir. Bu da sondajın verimliliğini düşürecektir. Yine tecrübesiz personellerin sondaj tipine göre uygun makine seçmemesiyle de problemlerle karşılaşılır.

Sondaj sırasında kullanılan ekipmanların ve makinelerin de kalitesiz olması sonucunda sondaj sorunları ortaya çıkabilir. Bununla birlikte ekipman ve makinelerin düzenli olarak bakım yaptırılmaması sorun çıkarabilir. Bu durum hem personelin can güvenliği için tehlikelidir hem de sondajın yarıda kalmasına sebep olur. Çalışma sırasında çıkabilen arızalar da sondaj sorunları arasında yer alır.

Sondaj Sorunları
Sondaj Sorunları – Sondaj Yaparken En Sık Karşılaşılan Sorunlar Neler?

Sondajı Etkileyen Faktörler

Sondaj sorunları zaman kaybına sebep olur. Bu nedenle sondaj yapma konusunda tecrübeli ve hassas bir firmanın tercihi çok önemlidir. Sondaj yapımı sırasındaki çamurun kalitesi ve zemin yapısı çok önemli faktörlerdir. Zorlu jeolojik yapılar sondaj yapım aşamalarını direkt etkileyebilir. Bu nedenle sondaj yapımından önce zemin kontrolü çok önemlidir. Buna yönelik olarak makine ve ekipman seçimi yapılmalıdır.

Sondaj sırasında basıncın belli bir dengede çıkarılmaması da suyun formasyonunu bozar. Böylece sondaj çalışması stabilize edilemez. Kaçaklar da kuyunun göçmesine sebep olur. Bu gibi faktörler ise sondaj çalışmasını hem geciktirir hem de verimliliğini oldukça düşürür.

Sivas Su Sondaj - Sivas Zemin Etüt