Zemin Etüt Sondajı Nedir?

Zemin Etüt Sondajı Nedir?


İçindekiler

Zemin Etüt Sondajı Nedir?

Zemin etüdü, yer altında bulunan herhangi bir doğal kaynağa ulaşmak için sondaj çalışmalarına başlamadan yapılması gereken detaylı bir araştırmadır. Zemin etüdü ile sondajı yapılacağı bölgenin nasıl olduğu tespit edilir. Bu tespite göre zeminde kullanılacak makine ve ekipmanlar belirtilir. Aynı zamanda yer altında bulunan yer altı kaynağının yapısına göre de ekipmanlar belirlenir.

Zemin Etüdü ve Zemin Etüt Sondajı

Zemin etüdü yapılacak olan çalışmanın amacına göre farklı yöntemlerle yapılır. Bu yöntemle istenen her veriye yön verilmektedir. Sondaj çalışması için gereken jeoteknik arazi incelenir ve jeoteknik yapımın bakımı yapılmadan zemin etüdü yapılır. Bu işlem uzman mühendisler tarafından yapılmaktadır. Aynı zamanda zemin etüdü ekipmanları deneyimli personeller tarafından kullanılır ve detaylı bir işlem yapılır. Daha sonra ilgili bölgelerde küçük sondaj saçılmaları yapılır. Zeminden gereken tüm numuneler alınır. Daha sonra analiz için gerekli olan bölgelere gönderilir.

Gönderilen laboratuvarlarda gereken tüm işlemler yapılır ve zemin etüdü bilimsel bir şekilde yapılmış olur. Zemin etüt ekipmanları profesyonel bir ekip tarafından kullanılmalıdır. Çünkü sondaj için en önemli faktör zeminin etüdüdür. Eğer yanlış bir uygulama yapılırsa zeminin yapısı da yanlış belirlenir. Böylece belirlenen zeminde yapılan tüm çalışmalar boşa gider. Eğer bir doğal kaynağa ulaşmak amacıyla zemin etüdü yapılıyorsa ve yanlış tespit edilirse tüm doğal kaynak zarar görebilir. Bununla birlikte sondajda kullanılan ekipmanlar ve ekipmanları kullanan personeller zarar görebilir.

Zemin Etüt Sondajı Nedir?
Zemin etüt sondajı; kil, silt, kum ve çakıl türündeki jeolojik birimlerde zemin tipini belirmelek ve örnek almak amacıyla yapılan sondajlara denilir.

Zemin Etüt Sondajı

Zemin etüt sondajı; kil, silt, kum ve çakıl türündeki jeolojik birimlerde zemin tipini belirlemek ve örnek almak amacıyla yapılan sondajlara denilir. Zeminde yapılan sondaj çalışmalarında genelde sürekli helisel bulgular kullanılır. Çevrede yapılan yukarıdan aşağı helezon şeklinde olan yüzey ile çevrili boru ve borunun ucundaki matkaptan yararlanılır. Matkap ucunda oluşan bu sisteme ise sürekli helisel bulgu denir. Bu tip burgular, sondaj makinesinde yer alan tijine bağlanır. Daha sonra kuyuya döndürülerek indirilir. Bu sondaj yönteminde zeminler kuru olarak delinmesin diye sondaj çamuru kullanılır. Zeminin kuru delinmesi sondajın yapılacağı bölgedeki doğal kaynaklara zarar verebilir. Aynı zamanda sondaj çamuruyla daha iyi numune alınmaktadır.

Sivas Su Sondaj - Sivas Zemin Etüt