Kuyu Ruhsatı Neden Alınmalıdır?

Kuyu Ruhsatı Neden Alınmalıdır?


İçindekiler

Kuyu Ruhsatı Neden Alınmalıdır?

Kuyu ruhsatının önemi yer altı kaynaklarından yararlanmak ve ceza almadan sorumsuz bir şekilde kullanmaktır. Derinliği 10 metreden daha fazla olan kuyuları açmak için zorunlu bir uygulamadır. Kuyu ruhsatı alınmadan kuyu açılırsa kaçak olarak kabul edilmektedir. Bu durumda da kişilere belirli bir para cezası verilir ve kuyu tamamen kapatılır.

Kuyu Ruhsatı Neden Gereklidir?

Sondaj projesi yapılacağı zaman açılan kuyunun üzerinde bir hak alabilmek için ruhsat almak zorunlu hale getirilmiştir. Hem kuyuyu açmak hem de kuyu açıldıktan sonra kullanmak için ruhsat sahibi olmak zorunludur. 10 metreden daha sığ olan kuyularsa ise keson kuyu ruhsatı alınmalıdır. Çapı ya da derinliği ne olursa olsun sondaj ile kuyu açabilmek için ruhsat alma zorunluluğu vardır. Keson kuyu ve derin kuyu ruhsatı almak için Devlet Su İşlerine başvurmak gerekir. Devlet Su İşleri tarafından onay verildikten sonra ruhsat alınabilmektedir. Kullanma ve arama ruhsatları çıkarıldıktan sonra kuyunun açılma işlemlerinin tamamlanması için mühendis kontrolüne girmelidir. Mühendis ruhsatı inceledikten sonra sondaj çalışmalarına başlanabilir.

Kuyu Ruhsatı Neden Alınmalıdır?
Kuyu Ruhsatı Neden Alınmalıdır? Devlet Su İşleri

Kuyu Ruhsatı Almak İçin İşlemler

Su kuyusu açmak için alınması gereken işlemler şu şekilde sıralanmaktadır;

• İlk olarak kuyunun açılacağı araziye ait bir su belgesi temin edilmelidir.
• Su belgesi için ilk olarak Ticaret Sanayi Odası’ndan ya da İlçe Tarım Müdürlüğü’nden suyun hangi amaca yönelik kullanılacağı ifade edilmelidir. Buna yönelik olarak su belgesi alınabilir.
• Özel durumdaki arazilerden kuyu açılacaksa gerekli olan makamlardan izin alınmalıdır.
• DSİ ‘ye yeraltı suyu arama belgesi için bir dilekçe yazılmalıdır. Bu dilekçe kuyunun açılımından sorumlu mühendis tarafından hazırlanmaktadır.
• Yine sorumlu mühendis tarafından belirlenen sondaj kuyusunun arazi koordinatları net olarak ifade edilmelidir.
• Kuyunun açılacağı bölgeye yakın mesafelerdeki maden suyu, kaynak, dere, akarsu, sığ kuyu, sondaj kuyusu gibi su kaynaklarının bilgisi mühendis tarafından belirlenmelidir.
• Sondajın yapılacağı lokasyonu gösteren bir yer haritası temin edilmelidir.
• Sondaj kuyusunun ön proje formatı hazırlanmalıdır.
• Lokasyonu içeren bir jeoloji haritası mühendis tarafından temin edilmelidir.
• Sondajın yapılacağı sahaya hidro jeolojik etüt de mühendis tarafından yapılmalıdır.
• Ruhsatı alacak kişinin bilgilerinin içerdiği bir belge de hazırlanmalıdır.
• Çevre ve Orman Bakanlığına iletilmelidir.

Sivas Su Sondaj - Sivas Zemin Etüt