sondajin-onemli-parametreleri-neler

sondajin-onemli-parametreleri-neler


İçindekiler

Sondajın Önemli Parametreleri Neler?

Sondajın önemli parametreleri için ilk adım; sondaj yapmak isteyen kişilerin güvenilir ve profesyonel bir ekibi olan firmayla çalışması çok önemlidir. Sondaj sırasında yapılabilecek en küçük hata tüm işlemi sonlandırabilir. Aynı zamanda hem yer altı suyunun yapısına hem de sondajı yapan personellere zarar verebilir. Bu sebeple sondaj parametrelerine hakim olan bir ekiple çalışmak gerekir.

Sondajın Önemli Parametreleri

Sondajın önemli parametreleri şu şekildedir;

• Son derece dikkat edilmesi gereken ilk parametre doğru kuyu yeri seçimidir. Yani kuyudan çıkabilecek en doğal ve en verimli suyu elde edebilmek için doğru bir lokasyon seçimi yapmak çok önemlidir. Suyun verimsiz olduğu bölgelerde kuyu açıldığı zaman kısa sürede su bitebilir. Aynı zamanda açma işlemi de boşa gitmiş olur.

• Zemin etüdü gerçekleştirildikten sonra zeminin özelliklerine göre bir derinlik belirlenmelidir. Sondaj makinesi ile bu derinliğe ulaşmak yeraltı suyundan en fazla yararlanabilmek için gerekir. Örneğin derinliğin 5 santim yukarısında kuyu açma işlemi bitirilirse yeterli miktarda su çıkmaz.

• Sondaj sırasında matkap üzerinde oluşabilecek sapmalardan engellenmelidir.

• Sondajda yapılan çap, kuyu derinliği ile doğru orantılı olmalıdır. Kuyu derinliği belirlendikten sonra çapı da orana göre genişletilmelidir.

• Zemine göre demir menşeli ya da PVC boruları döşenmelidir. Aynı zamanda borunun kalınlığı ve uzunluğu da açılan kuyunun zeminine uygun olmalıdır.

• Açılan kuyu ile boruların arası akılla doldurulmalıdır. Bu boşluk dolduramadığı zaman yeraltı suyunda kayıplar gerçekleşebilir.

• Kuyudan su çekme ekipmanları da suyun kullanılacağı alana göre döşenmelidir.

• Delme işlemi bittikten sonra kuyu bol suyla temizlenmelidir.

sondajin-onemli-parametreleri-neler
sondajin-onemli-parametreleri-neler

Sondajda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sondaj yapımı sırasında zeminin etüdünü belirlemek ve buna yönelik jeofizik cihazların kullanımı sondajın önemli parametreleri açısından dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biridir. Sondaj zeminine uygun olmayan makineler ya da ekipmanlar tüm işi mahvedebilir. Yer altı kaynakları dünya için çok önemli olduğu gibi sondaj kuyusunun açılması da bu anlamda önemlidir. Sondaj sırasında döşenen boruların ve diğer ekipmanların kaliteli olması gerekir. Sondaj kuyuları uzun süreli kullanıldığı için boruların da uzun ömürlü olabilmesi için zemini ve suyun yapısına uygunluğu kontrol edilmelidir. Aşınmanın en az olacağı ekipmanlar kullanılmalıdır.

Sivas Su Sondaj - Sivas Zemin Etüt