Jeofizik Cihazlar Neler?

Jeofizik Cihazlar Neler?


İçindekiler

Jeofizik Cihazlar Neler?

Jeofizik cihazlar 3 adet bulunmaktadır. Yer altı suyun bulunmasında, keşfinde ve çıkarılmasında en çok tercih edilen ve kullanılan cihazlardır. Sadece yer altındaki sular da değil, yeraltında bulunan petrol, tarihi eserler gibi değerli maddelerin ulaşımında da oldukça kullanılır.

Sismik Cihazlar

Jeofizik cihazların arasında yer alan sismik cihazlar, son derecede ekonomik ve kolay kompakt yapıdadır. Yer altı işlemleri için tüm profesyonel çalışmalarda kullanılabilir. P/S enerji üretici ve 3d kuyu jeofonu ile birlikte Crosshole sismik yapılmaktadır. 2 üniteyi seri bir şekilde bağlayarak 48 kanala kadar çıkabilen jeofon sayısı çıkartılabilir. Rezonans frekansının dışında tüm analog jeofonlar ile uyumludur.

Jeofizik Cihazlar Neler?
Jeofizik Cihazlar Neler?

Rezistivite Cihazları

Jeofizik sondaj cihazları arasında en çok kullanılan cihazlardan biri rezistivite cihazlarıdır. Yer altında bulunan pek çok jeolojik birimin tespitinde, atık alanların araştırılmasında, inşaat sahasında zeminde yapılacak olan Jeo teknik çalışmaların yöntemlerinin belirlenmesinde kullanılır. Bununla birlikte sahil kesimlerinde yer alan deniz tuzu suyun tatlı su ile karıştığında zonları tespit edebilmektedir. Arkeolojik saha çalışmalarında da oldukça kullanılan bir cihazdır.

Heyelan kayma düzlemlerinin tespit edilmesi de bu cihaz sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. Dolgu, hafriyat gibi çalışmaların hacim hesaplamaları gibi pek çok mühendislik sorunlarına çözüm araya bilmektedir. Polares, değişebilen frekanslı bir alternatif akım kullanılmaktadır. Standart DC ölçüm hızlarına göre 10 kat daha hızlı çalışır. Bu cihaz sayesinde yere sınırsız elektrod (kanal) eklenmektedir. Tek bir panel kontrolü sayesinde kullanımı oldukça kolaydır. Hafif ve küçük ölçülere sahip olduğu için en çok tercih edilen cihazlar arasında yer alır.

Rezistivite Cihazları
Rezistivite Cihazları

Düşey Elektrik Sondaj Cihazları

Jeofizik cihazlar kullanımı yapılan bir diğer cihaz da düşey elektrik sondaj cihazlarıdır. Daha çok büyük, orta ve sığ derinliklerde yer altı suyu aranırken kullanılır. Tatlı su katmanlarında yer alan tuzlu su kirliliğini ayırt etme çalışmalarında tercih edilir. Maden arama etüdlerinde, arkeolojik çalışmalarda, gömülü atık yerlerin belirtilmesinde kullanılır. En çok fayda görülen alanı ise heyelan aynası ve heyelan izleme alanlarının belirtilmesidir. Bu sayede pek çok doğal afetin önüne geçilmiş olur. Yere yapar bir akım verilir ve yer altındaki görünür öz direnci hesaplar.

Sivas Su Sondaj - Sivas Zemin Etüt