İçindekiler

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Mühendislik hizmetleri çeşitli projeler için sorunsuz, hızlı ve doğru çözümler için gereklidir. Jeolojik ve jeofizik alanında işlemlere başlamadan önce mühendislik kapsamında detaylı analizlerin oluşturulması projenin nasıl sonuçlanacağını öğrenmek açısından yararlı olacaktır. Bu kapsamda Sivas İç Anadolu Sondaj ve Mühendislik olarak mühendislik hizmetlerini yüksek memnuniyet oluşturacak şekilde sunuyoruz.

Sivas Su Sondajı Hizmetler Mühendislik Hizmeti
Sivas Su Sondajı Hizmetler Mühendislik Hizmeti

Mühendislik Hizmeti Nedir?

Mühendislik hizmeti tanımı itibariyle jeolojik ve jeofizik anlamında ilgili sahada araştırmalar ve akabinde raporlama yapmaktır. Sondaj çalışmalarından binaların yapımına kadar olan süreçte zemin etüdü, yeraltı kaynaklarının ve civardaki etmenlerin tespit edilmesi, döküm planının çıkarılması, kaynak ve rezerv araştırmalarına dönük olan çalışmalar sağlanmaktadır.

Mühendislik hizmeti olmadığı durumlarda yapılacak olan projelerde maddi ve manevi anlamda ciddi riskler oluşabilir. Gerekli olan fizibilite araştırmaları kapsamında gerçekleşen projeler ile birlikte yapılması istenen eylemlere dönük olarak çalışmalar sorunsuz olarak tamamlanmaktadır.

Mühendislik Hizmetleri Neleri Kapsar?

Mühendislik hizmetleri jeolojik ve jeofizik anlamda şu hizmetlerden oluşur;

• Pasa döküm planı ve tasarım raporu hazırlanması
• Maden ve su jeolojik etüt hizmetleri
• Hidrojeolojik etüt hizmetleri
• İmar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporları
• Zemin ve temel etüdü raporları.
• Mühendislik jeolojisi hizmetleri
• Zemin ve kaya sondajı hizmetleri
• Su yapıları jeoteknik etüt hizmetleri
• Jeotermal kaynak ve doğal mineralli yapıda olan su sahalarına ait olan çalışmalar
• Yeraltı suyu raporu hizmetleri
• Maden arama projesi
• Ön inceleme raporu
• Ön arama faaliyet raporu
• Genel arama faaliyet raporu
• Detay arama faaliyet raporu
• Fizibilite raporu
• Cevher yatağının üç boyutlu modellenmesi
• Kaynak, rezerv ve tenör belirleme çalışmaları
• Maden kaynaklarının jeofizik şekilde araştırılması
• Jeofizik etüt çalışmalarının yapılması.

Bu yöntemler istenen projeye göre belirlenmektedir. Projeye göre tek bir yöntem kullanılacağı gibi bütün halde de çalışmalar yapılabilir.

 

Mühendislik Hizmeti Niçin Alınmalı?

İç Anadolu Sondaj güvencesi ile sunulan mühendislik hizmetleri projelerin sorunsuz şekilde hayata geçirilmesi için önemlidir. Genel olarak ise mühendislik hizmeti almak projelere hızlı ve uygun çözümler sunar. Yapılacak olan projenin güvenlik açısından uygun olması, maddi açıdan sonradan zarar oluşturmaması ve gerekli kanunlara uygun olması mühendislik hizmetleri ile mümkün olmaktadır.

Sivas Su Sondaj - Sivas Zemin Etüt