Jeotermal Sondaj

Jeotermal Sondaj


İçindekiler

Jeotermal Amaçlı Sondaj

Jeotermal amaçlı sondaj tasarımları ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Bununla birlikte kuyu dizaynı belirlenirken üretim borusu çapı, rezervuar derinliği, tektonik ve jeolojik yapı, rezervuar akışının özellikleri ve tipi gibi belirteçler jeotermal amaçlı sondajın yapımında oldukça etkilidir.

Jeotermal Amaçlı Sondajın Çalışma Prensibi

Jeotermal sondajın çalışması dünyadan alınan ısının enerji ihtiyaçları için en verimli hale getirme amacıyla yapılan bir işlemdir. Isı bazı ihtiyaçlar için doğrudan ısıtma olarak kullanılabilir. Ancak ısının diğer biçimlerine dönüştürülebilmesi için kütle piyasası ve gerçek değer hesaplanır. Endüstriyel ölçekte, elektrik üretiminde jeotermal sondaj kullanımı en yaygın işlemlerden biridir. Jeotermal sondaj yer kabuğunun daha derin bölgelerinde delik açarak dünyanın bazı bölgelerinden Güneş enerjisi depolarına erişme amacıyla yapılır. Jeotermal kuyu sondajı dünyanın neresinde bulunursa bulunsun en fazla beş kilometre inilebilen bir işlemdir. Isı dünyanın her yerinde mevcut olsa da bazı bölgelerde daha derine inmek jeotermal amaçlı sondaj sayesinde yapılır.

Jeotermal amaçlı sondaj yapılıp kuyu açıldıktan sonra sonsuz bir enerji kaynağına ulaşılabilir. Kuyu açıldıktan sonra rota oluşturulur ve enerji yüzeye getirebilmek için gerekli mekanizasyon yöntemlerinden faydalanırlar. Daha sonra enerji dönüşümü için gerekli malzemeler bulunur. Dönüşüm ise yerin ısısına göre değişiklik gösterecektir. Dönüşüm genelde buhar üretilerek gerçekleştirilmektedir. Jeotermal amaçla açılan sondaj kuyuları ise zaten bu amaçla yapıldığı için kendiliğinden doğal olarak enerjiye dönüştürür. Enerjinin dönüşmediği durumlarda ise buhar üretilerek dönüştürülür. Mevcut olan ısıdan yararlanarak buhar üretimi desteklenir. Buhar ise elektriği üretecek olan türbinleri döndürür. Böylece sera gazlarından ve kirletici meddeler sonucunda üretilen enerjiden daha temiz bir enerji elde edilir.

 

Jeotermal Sondaj
Jeotermal Sondaj

Jeotermal Amaçlı Sondaj Yapımı

Jeotermal amaçlı sondaj yapımı sayesinde güneş enerjisinden ve dünyanın enerjisinden en verimli şekilde kullanılır. Jeotermal sondajlarda kuyu çapına ve rezervuarın derinliğine en uygun pompa ve makine seçimi yapılmalıdır. Pompanın ve makinenin kapasitesi de yapılacak olan işlem için önem kazanmaktadır. 100 metre ve daha derin olan sondajlarda derin sondaj olarak isimlendirilen sondaj makinesi kullanılır. Bu derinliğin daha altında kalan derinliklere sığ sondaj denir. Sığ sondajlarda ise kullanılan makineler daha farklıdır. Kapasiteleri sığ sondaja göre ayarlanmıştır.

Sivas Su Sondaj - Sivas Zemin Etüt